Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców oraz pracowników placówki

 

Ludzkie życie jest wartością, której nie da się postawić na szali z niczym innym. Sami doskonale wiemy jak łatwo ten dar bezpowrotnie stracić.

 

Każdy program szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb uczestników;

1. Kurs Pierwszej Pomocy Podstawowy.

2.  Kurs Pierwszej  Pomocy Rozszerzony.

3. Prowadzenia zajęć edukacyjnych ,w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Edukacja  dla bezpieczeństwa.


Szkolenia jest łączone teoretyka z praktyką w najczęstszych stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci . Jest przeprowadzane przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem.. Szkolenia prowadzone są przy użyciu prezentacji multimedialnych, filmów oraz profesjonalne fantomy szkoleniowe:  osoby dorosłej i dziecka wiek : 0-3 i 3-6 renomowanych firm a także materiały opatrunkowe i torba ratunkowa.


Szkolenia są prowadzone w oparciu o zawsze aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji .

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach
i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

 

1. KURS  PIERWSZEJ  POMOCY  PODSTAWOWY

Cel  Kursu:

Zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy, prowadzenia reanimacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa.

 

Forma  Kursu:

Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego uczestnika. 

Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania takich jak: prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy, scenariusze sytuacyjne.

 

Program   Kursu:

Motywacja do czynności ratowniczych,

Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,

Bezpieczeństwo na miejscu wypadku,

Elementy anatomii i fizjologii człowieka – triada przeżycia,

Łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia,

Skuteczne sposoby wzywania pomocy,

Ocena stanu poszkodowanego,

Omdlenie,

Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,

Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci,

Wstrząs jako stan bezpośredniego zagrożenia życia,

Rany i krwotoki,

Nagłe zachorowania: zawał serca, cukrzyca, atak drgawek, duszności, udar mózgu,

Szybkie badanie poszkodowanego w sytuacjach urazowych,

Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,

Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

Oparzenia termiczne i chemiczne,

Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,

Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,

Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,

Apteczka pierwszej pomocy.

 

Ćwiczenia:

Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych

Tamowanie krwotoków

Pozycja przeciwwstrząsowa

Bezpieczne sposoby obracania na plecy

Postępowanie przy zakrztuszeniu

Wykonywanie opatrunków

Unieruchamianie kończy

 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne na przemian z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

Po zakończeniu szkolenia prowadzimy doradztwo, konsultacje merytoryczne, pomagamy w wyposażeniu placówki w sprzęt pierwszej pomocy.

 

 Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały dydaktyczne.

 

Czas trwania; 7- 8 godzin dydaktycznych

Oferujemy ceny za szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy ;

 

 Powyżej   12  osób – cena  80 zł  brutto za  osobę        

Cena zawiera:  Zaświadczenie –Certyfikat  (ważne 4 lata), książkę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, parę rękawiczek  lub ustnik resuscytacji


Powyżej   12  osób – cena wynosi  77  zł  brutto za osobę

Cena zawiera:  Zaświadczenie –Certyfikat  (ważne 4 lata) ,  parę rękawiczek

·   


Powyżej   24  osób – cena  48  zł  brutto za  osobę        

Cena zawiera:  Zaświadczenie –Certyfikat  (ważne 4 lata), książkę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, parę rękawiczek  lub ustnik resuscytacji


Powyżej   24  osób – cena wynosi  45   zł  brutto za osobę

 Cena zawiera:  Zaświadczenie –Certyfikat  (ważne 4 lata) ,  parę rękawiczek

 

 

Powyżej  24  osób  nasza  firma  przekazuje  do  biblioteki  szkolnej  4 książki  z  zakresu udzielania pierwszej pomocy na  użytek  uczniów. oraz materiały opatrunkowe  do apteczki placówki.

 

Powyżej   30  osób – cena  40 zł  brutto za  osobę        

Cena zawiera:  Zaświadczenie –Certyfikat  (ważne 4 lata), książkę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, parę rękawiczek  lub ustnik resuscytacji


Powyżej   30  osób – cena wynosi  37   zł  brutto za osobę

 Cena zawiera:  Zaświadczenie –Certyfikat  (ważne 4  lata) ,  parę rękawiczek

 

Czas trwania szkolenia 6-8 godzin dydaktycznych  (czas  trwania  dostosujemy indywidualnie)

Cena  zależna   liczba  uczestników  i  miejsce  szkolenia,

Zadzwoń, napisz do nas, a obliczymy dla Ciebie koszt szkolenia!

 

Powyżej  25 osób  nasza  firma  przekazuje  do  biblioteki  szkolnej  4 książki  z  zakresu udzielania pierwszej pomocy na  użytek  uczniów. oraz materiały opatrunkowe  do apteczki placówki.

 

 

2. KURS   ROZSZERZONY  PIERWSZEJ  POMOCY

 

Obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednia ilość czasu daje kursantom możliwość wielokrotnego przećwiczenia omawianych zagadnień, gwarantującą pewność siebie  w sytuacji zagrożenia. Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych.
Kurs Rozszerzony daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Uwaga – od uczestników Kursu Rozszerzonego nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Kursu Podstawowego.

Wykłady
w tym czas na pytania i dyskusję

 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych – przypomnienie
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci i niemowląt
 • Korzyści z zastosowanie tlenu i użycie zestawu tlenowego
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii niemowlęcia oraz dziecka
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych
 • Urazy komunikacyjne
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne
 • Odmrożenia, hipotermia
 • Udar cieplny, udar słoneczny
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania
 • Podtopienia
 • Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
 • Postępowanie w zdarzeniach masowych
 • Standardy postępowania, organizacja działań i współpraca ze służbami ratowniczymi
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych
 • Planowanie akcji ratunkowej

 

Ćwiczenie

 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Zastosowanie rurki ustno – gardłowej
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Bandażowanie
 • Zastosowanie rurki ustno – gardłowej
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie kończyn

 

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Każdy kursant otrzymuje od nas materiały szkoleniowe.


Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat lub  zaświadczenie          o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Powyżej  10 osób  nasza  firma  przekazuje  do  biblioteki  szkolnej  4 książki  z  zakresu udzielania pierwszej pomocy na  użytek  uczniów. oraz materiały opatrunkowe  do apteczki placówki.

 

Czas trwania:  12 godzin dydaktycznych.

 

Ceny szkolenia:

Kurs indywidualny – 280 zł / osoba
Kurs w grupach powyżej czterech osób – 140 zł / osoba
Kurs w grupach powyżej dziesięciu osób – 100 zł / osoba

W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!

 

3. PROWADZENIE  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ,W ZAKRESIE UDZIELANIA  PIERWSZEJ POMOCY. EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA.

W ramach programu Edukacja dla bezpieczeństwa wspieramy szkoły we wdrażaniu ścieżek edukacyjnych związanych z nową podstawą programową dotyczącej edukacji prozdrowotnej i obrony cywilnej. Organizujemy prelekcje, szkolenia, pokazy, ćwiczenia w zakresie nauki pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Program kursu spełnia wymagania Kodeksu Pracy oraz jest zgodny z najnowszymi wytycznymi ERC – European Resuscitation Council.

Każdy kursant otrzymuje od nas materiały szkoleniowe.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie  zgodne  z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji .

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

 

Cena szkolenia:

Kurs indywidualny - 500 zł / osoba

Kurs w grupach powyżej czterech osób – 350 zł / osoba

W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!

 

Zapraszamy!

 

Szkolenia i kursy pierwszej pomocy
TOP