Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców oraz pracowników placówki

 

Praca z dziećmi wymaga zachowania szczególnej dbałości o standardy bezpieczeństwa. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli pozwala na szybką i dostosowaną do sytuacji reakcję. Oferujemy trzy warianty szkolenia dla wychowawców:

  • podstawowy,
  • rozszerzony,
  • z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy – edukacja dla bezpieczeństwa.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli to połączenie zagadnień teoretycznych z praktycznymi umiejętnościami. Spotkania prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni, którzy dzielą się nie tylko swoją wiedzą, ale też praktycznymi wskazówkami. Nasze kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej są atrakcyjną opcją dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod szkoleniowych. W czasie spotkań korzystamy z filmów, prezentacji oraz fantomów osoby dorosłej i dzieci w różnym wieku. Program szkoleń dla wychowawców dostosowany jest do wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kurs Podstawowy

Każdy nauczyciel oraz wychowawca powinien wiedzieć, jak należy się zachować w obliczu najczęściej występujących zagrożeń. Na podstawowym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej instruujemy, jakie działania należy podjąć m.in. w przypadku zakrztuszeń, urazów i nagłych stanów chorobowych. Dokładamy starań, aby wiedza była przekazywana w przystępny sposób. Organizujemy symulacje wypadków i ćwiczenia konkretnych technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na podstawowym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli przybliżamy zagadnienia łańcucha ratunkowego oraz łańcucha przeżycia. Omawiamy motywację do podjęcia działań, aspekty prawne oraz psychologiczne. Przypominamy zasady wzywania służb ratunkowych oraz używania poszczególnych materiałów opatrunkowych.

Na zajęciach nauczyciele i wychowawcy mają okazję do przećwiczenia bezpiecznej pozycji bocznej oraz przeciwwstrząsowej. Pod okiem ratownika przeprowadzają również resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wykonują opatrunki.

Zwieńczeniem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie imiennego, ważnego przez 4 lata certyfikatu oraz materiałów dydaktycznych. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli trwa 7 – 8 godzin. Po spotkaniach nasi specjaliści zajmują się doradztwem m.in. w kwestii odpowiedniego wyposażenia placówki. Koszt szkolenia oraz inne warunki ustalamy indywidualnie.

Kurs rozszerzony

 

Na rozszerzonej wersji szkolenia dla wychowawców i nauczycieli przybliżone są wszystkie zagadnienia, które zawierają się w opcji podstawowej oraz kilka istotnych kwestii wykraczających poza program. Wybierając ten wariant uczestnicy kursu dla wychowawców dodatkowo dowiedzą się m.in, jak używać zestawu tlenowego, zorganizować ewakuację oraz postępować w czasie wypadku komunikacyjnego.

Bezpieczeństwo na drogach zależy w dużej mierze od świadomości uczestników ruchu. Na naszych szkoleniach dla nauczycieli i wychowawców przypominane są zasady bezpieczeństwa, które często umożliwiają uniknięcie zagrożenia. Instruujemy też odnośnie zasad postępowania w przypadku najczęstszych konsekwencji wypadków komunikacyjnych – m.in. urazów rdzenia kręgowego i kończyn.

Nauczyciele i wychowawcy bardzo często organizują czas swoim podopiecznym na świeżym powietrzu. Przebywanie na zewnątrz również wiąże się z szeregiem zagrożeń, na które trzeba umieć reagować. W czasie wycieczek może dojść m.in. do oparzeń, udarów cieplnych czy podtopień. Bez błyskawicznej reakcji skutkiem tych zdarzeń może być nawet zagrożenie życia.

Kurs dla wychowawców w wersji rozszerzonej trwa 12 godzin. W tym czasie każdy z uczestników będzie miał okazję do przećwiczenia omawianych technik pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin, miejsce oraz liczebność grupy ustalamy indywidualnie.

Edukacja dla bezpieczeństwa – prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do placówek, które chcą zapewnić uczniom właściwy poziom wiedzy odnośnie reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Program szkolenia dostosowany jest do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli i wychowawców do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasza propozycja jest zgodna z wymaganiami Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Kodeksu Pracy i upoważnia uczestników do prowadzenia zajęć edukacyjnych z danego zakresu.

Szkolenie trwa 30 godzin. Odbywa się indywidualnie lub w grupach powyżej 4 osób. Każdy uczestnik po odbyciu kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Cena, termin oraz koszt kursu dla nauczycieli i wychowawców są ustalane indywidualnie.

Szkolenia i kursy pierwszej pomocy
TOP