EDU-MED

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

Kurs Rozszerzony Pierwszej Pomocy

Obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednia ilość czasu daje kursantom możliwość wielokrotnego przećwiczenia omawianych zagadnień, gwarantującą pewność siebie w sytuacji zagrożenia. Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych. Kurs Rozszerzony daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Uwaga! Od uczestników Kursu Rozszerzonego nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Kursu Podstawowego.

WYKŁADY:
w tym czas na pytania i dyskusję

 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych – przypomnienie
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci i niemowląt
 • Budowa i zasady stosowania AED
 • Korzyści z zastosowanie tlenu i użycie zestawu tlenowego
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii niemowlęcia oraz dziecka
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych
 • Urazy komunikacyjne
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne
 • Odmrożenia, hipotermia
 • Udar cieplny, udar słoneczny
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania
 • Podtopienia
 • Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
 • Postępowanie w zdarzeniach masowych
 • Standardy postępowania, organizacja działań i współpraca ze służbami ratowniczymi
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych
 • Planowanie akcji ratunkowej

 

ĆWICZENIA:

 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Resuscytacja dzieci, niemowląt
 • Użycie defibrylatora AED
 • Zastosowanie rurki ustno – gardłowej

 

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach
i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Każdy kursant otrzymuje od nas materiały szkoleniowe

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Maksymalna liczebność grupy – 20 osób

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

 

Cena szkolenia

Kurs indywidualny – 450 zł / osoba

Kurs w grupach powyżej czterech osób – 250 zł / osoba

Kurs w grupach powyżej dziesięciu osób – 150 zł / osoba

W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!

 

Zapraszamy!