EDU-MED

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Pierwsza pomoc w miejscu pracy

Pracodawca odpowiedzialnie podchodzący do swoich obowiązków musi zadbać o bezpieczeństwo personelu. Oferujemy profesjonalne szkolenia pierwsza pomoc dla pracowników małych i dużych przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, instytucji państwowych, oświaty oraz placówek ochrony zdrowia. Kursy pierwszej pomocy dla firm koncentrują się na omówieniu najczęściej zdarzających się wypadków oraz zagrożeń, które są powszechne w danej branży. Na organizowanych spotkaniach omawiamy konkretne zagadnienia teoretyczne oraz umożliwiamy przetestowanie wiedzy w praktyce poprzez ćwiczenia. Przedsiębiorstwa i instytucje dbające o standardy bezpieczeństwa mogą uzyskać certyfikat.

Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa:

 1. Znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.);
 2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku (Dz. Ustaw Nr 129 Poz. 844) i Kodeks pracy (Art., 233) w których ustawodawca podaje, jakie warunki pracodawca powinien spełnić związane z pierwszą pomocą.

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach
i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Po zakończeniu szkolenia prowadzimy doradztwo, konsultacje merytoryczne, pomagamy w wyposażeniu firmy w sprzęt pierwszej pomocy i AED.

Kurs Pierwszej Pomocy zawiera następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego
 • Mechanizm urazu
 • Sprawdzanie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Badanie urazowe poszkodowanego
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Opatrywanie ran
 • Poszkodowany we wstrząsie
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Postępowanie z ranami
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Porażenie prądem
 • Zadławienia
 • Atak padaczki
 • Pozycja bezpieczna
 • Wzywanie ratownictwa zawodowego
 • Poszkodowany z odmą opłucnową
 • Oparzenia, odmrożenia
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych sytuacji
 • Zatrucia
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Symulowane zdarzenia
 • Użycie defibrylatora AED

 

Ćwiczenia

 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja)
 2. Pozycja boczna ustalona
 3. Pozycja przeciwwstrząsowa
 4. Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 5. Wykonywanie opatrunków
 6. Unieruchamianie złamań i stawów
 7. Tamowanie krwotoków
 8. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osób dorosłych z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 9. Badanie poszkodowanego w sytuacji urazowej
 10. Pozycje ratownicze

 

Certyfikat Bezpieczna Firma

Zachętą dla pracodawców jest niski koszt audytu oraz wymierne korzyści wynikające z posiadania Certyfikatu:

 • Podwyższenie bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie firmy.
 • Pewność co do prawidłowego przygotowania pracowników pod kątem udzielania pierwszej pomocy, a tym samym wypełnienia ustawowych wymogów.
 • Możliwość wykorzystania Certyfikatu do promocji firmy.
 • Procedurę Pierwszej Pomocy (również w języku angielskim).
 • Przygotowanie list sprawdzających zawartość apteczek.

 

Każdy kursant otrzymuje od nas materiały szkoleniowe.

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Czas trwania: 4-6 godzin dydaktycznych

Cena

Powyżej 12 osób - cena 95 zł za osobę
Cena zawiera: Zaświadczenie – Certyfikat (ważne 5 lat), książkę z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Powyżej 15 osób - cena 90 zł za osobę
Cena zawiera: Zaświadczenie – Certyfikat (ważne 5 lat)

> od 90 zł brutto / osoba

Cena zależna liczba uczestników i miejsce szkolenia.

Zadzwoń, napisz do nas, a obliczymy dla Ciebie koszt szkolenia!

Zapraszamy!