EDU-MED

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

Ośrodki szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla Kierowców

Kierowcy indywidualni – ratownictwo drogowe

Bezpieczeństwo na drodze zależne jest przede wszystkim od umiejętności uczestników ruchu drogowego. Sama znajomość przepisów może jednak nie wystarczyć, jeśli w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia świadkowie zdarzenia nie będą potrafili odpowiednio zareagować. Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych wymaga zachowania zimnej krwi i podejmowania szybkich decyzji. Bez wcześniejszego przeszkolenia kierowców w tym zakresie właściwa reakcja często nie jest możliwa.

Kurs pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych adresowany jest nie tylko do kierowców, ale również innych uczestników ruchu. Nawet nie prowadząc pojazdu każdy z nas może stać się świadkiem zdarzenia na drodze. Zanim na miejscu pojawią się odpowiednie służby, osoba po kursie ratownictwa drogowego będzie wiedziała jakie czynności należy wykonać.

Polecamy to szkolenie wszystkim, których praca związana jest z częstą zmianą miejsca, z transportem, z pracą w terenie.

Ratownictwo drogowe to szkolenie, w szczególności polecane osobom, które są zawodowymi kierowcami lub często pracują w terenie. Wszyscy zajmujący się transportem powinni zostać przeszkoleni w tym zakresie. Na naszych spotkaniach omawiamy najczęściej zdarzające się wypadki komunikacyjne oraz uczymy właściwych i szybkich reakcji.

Nasze propozycje z zakresu ratownictwa drogowego składają się z wykładów oraz ćwiczeń. W ramach zagadnień teoretycznych omawiamy m.in. motywacje udzielających pierwszej pomocy, wymogi prawne w kwestii ratownictwa drogowego oraz sposoby skutecznego wzywania służb. Instruujemy również kursantów na temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym uczestnikom wypadku komunikacyjnego. Zapoznajmy także przyszłych lub obecnych kierowców z zawartością apteczki samochodowej.

Na kolejnym etapie uczestnicy mogą sprawdzić zdobytą wiedzę w czasie praktycznych ćwiczeń z zakresu ratownictwa. Wspólnie przeprowadzamy resuscytację krążeniowo-oddechową, ustawiamy ofiary w pozycji bezpiecznej i przeciwwstrząsowej oraz testujemy sposoby na wyciągnięcie poszkodowanego z samochodu. Kurs dla kierowców wzbogacony jest o scenariusze, w których uczestnicy mogą poczuć się, jak świadkowie wypadku komunikacyjnego. Przećwiczenie zachowań w komfortowych warunkach sprawia, że w czasie rzeczywistego zdarzenia osoby udzielające pierwszej pomocy potrafią zachować zimną krew i podejmują właściwe decyzje.

Kurs pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych przeprowadzamy w naszym ośrodku lub dowolnie wybranej lokalizacji. Liczebność grup nie przekracza 20 osób. Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego trwa 4 godziny dydaktyczne. Termin oraz miejsce spotkań umawiamy indywidualnie z klientem.

WYKŁADY:
w tym czas na pytania i dyskusję

 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Bezpieczeństwo przy samochodzie
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych
 • Urazy komunikacyjne
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Wstrząs
 • Skład apteczki samochodowej

 

ĆWICZENIA:

 • Wezwanie pomocy
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Wyciąganie ofiar z samochodu
 • Scenariusze – sytuacje najczęściej występujące na drodze

 

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach
i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Cena szkolenia:

Czas trwania: 4-6 godzin dydaktycznych

Cena zależna liczba uczestników i miejsce szkolenia .

 

Zapraszamy!