EDU-MED

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

 

Kurs pierwszej pomocy z rewalidacją oraz elementami rehabilitacji

 

Szkolenia jest łączone teoretyka z praktyką w najczęstszych stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci . Jest przeprowadzane przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia prowadzone są przy użyciu prezentacji multimedialnych, filmów oraz profesjonalne fantomy szkoleniowe: osoby dorosłej i dziecka wiek : 0-3 i 3-6 renomowanych firm a także materiały opatrunkowe i torba ratunkowa.


Szkolenia są prowadzone w oparciu o zawsze aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji . Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały dydaktyczne.

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re– znów, validus – mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych
Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz osób dorosłych i szukanie tego, co w nim najlepsze.

 

Podstawową zasadą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest zasada kompleksowości. Polega ona na tym, iż wszystkie problemy i potrzeby osoby niepełnosprawnej muszą być zaspokojone. Tylko takie holistyczne podejście może zapewnić osobie z niepełnosprawnością przygotowanie się do prowadzenia możliwie normalnego życia. Następną zasadą przyjmowaną dzisiaj w rehabilitacji osób z niepełną sprawnością jest zasada integracji społecznej.

Celem zajęć rehabilitacyjnych jest wyrównywanie szans i konieczności stwarzania warunków dla zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnością i to możliwie na tym samym poziomie i w takim samym zakresie, jakie mają osoby pełnosprawne


Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Nie ma żadnych ukrytych kosztów min . nie pobieramy pieniędzy za dojazd do Państwa

Ceny:

Kurs podstawowy od 95 zł – liczba godzin dydaktycznych :4

Kurs rozszerzony od 200 zł - liczba godzin dydaktycznych :10

PROGRAM KURSU:

Pierwsza Pomoc:

Motywacja do czynności ratowniczych,

Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

Łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia,

Skuteczne sposoby wzywania pomocy,

Ocena stanu poszkodowanego,

Omdlenie,

Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,

Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci,

Wstrząs jako stan bezpośredniego zagrożenia życia,

Rany i krwotoki,

Nagłe zachorowania: zawał serca, cukrzyca, atak drgawek, duszności, udar mózgu,

Szybkie badanie poszkodowanego w sytuacjach urazowych,

Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,

Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

Oparzenia termiczne i chemiczne,

Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,

Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,

Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,

Apteczka pierwszej pomocy.

 

Ćwiczenia:

Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych

Tamowanie krwotoków

Pozycja przeciwwstrząsowa

Bezpieczne sposoby obracania na plecy

Postępowanie przy zakrztuszeniu

Wykonywanie opatrunków

Unieruchamianie kończy

Rewalidacja i elementy rehabilitacji:

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością

Choroby wieku starczego – Alzheimer, Parkinson, POCHP, Cukrzyca, Nadciśnienie Tętnicze i Niedociśnienie Tętnicze, Osteoporoza, Udar Mózgu, Stwardnienie Rozsiane, Niedosłuch, Niedowidzenie

Depresja seniora

Diety min. w Cukrzycy

Odleżyny

Prawidłowe ułożenie chorego, ćwiczenia

Aktywność fizyczna osób starszych

Geriatria – rehabilitacja zagadnienia ogólne

Opieka w terapii bólu