EDU-MED

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

Kurs pediatryczny

Opieka nad dziećmi to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, które wymaga wszechstronnego przygotowania. Nasze kursy pediatryczne dla nauczycieli przedszkola i rodziców to dobra okazja do usystematyzowania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warto pamiętać, że reagowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w wielu wypadkach różni się od czynności wykonywanych na osobach dorosłych.

Nasz kurs pediatryczny dla nauczycieli przedszkola umożliwia nie tylko zdobycie teoretycznej wiedzy, ale również sprawdzenie jej w praktyce. W czasie spotkań wykorzystujemy aktywne i nowoczesne metody, min. prezentacje multimedialne, pokazy i scenariusze sytuacyjne. Omawiamy najczęstsze wypadki i uczymy prawidłowych reakcji w momencie zagrożenia.

Program szkolenia pediatrycznego dla rodziców i nauczycieli dostosowany jest do specyfiki opieki nad dziećmi. Wspólnie z uczestnikami spotkania omawiamy, jakich zabezpieczeń można użyć, aby stworzyć bezpieczną dla najmłodszych przestrzeń oraz jakie są etapy prawidłowo udzielonej pierwszej pomocy. Instruujemy odnośnie wstępnej oceny poszkodowanego w zależności od jego wieku oraz zasad właściwie wykonanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Odnosimy się także do najczęściej występujących sytuacji – uczymy, jak udzielić pierwszej pomocy dławiącemu się dziecku oraz jak zaopatrywać rany.

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców to także okazja do zdobycia praktycznych umiejętności. W czasie szkolenia pediatrycznego symulujemy nagłe zdarzenia i uczymy właściwych reakcji. Uczestnicy spotkań moją okazję przećwiczyć układanie podopiecznych w bezpiecznej pozycji bocznej oraz kontrolę czynności życiowych.

Nasza propozycja adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się opieką nad dziećmi – nauczycieli, opiekunów w przedszkolu i wychowawców, jak i do rodziców oraz dziadków, którzy dużo czasu spędzają w towarzystwie najmłodszych i chcą skutecznie udzielać pierwszej pomocy.

PROGRAM KURSU:

 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Korzystanie z zabezpieczeń
 • Ocena wstępna poszkodowanego (niemowlę i dziecko od 1 do 8 roku życia)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (jeden ratownik – poszkodowany jest dzieckiem lub niemowlęciem)
 • Bezpieczna pozycja ułożenia poszkodowanego (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • Pomoc dławiącej się osobie (przytomny poszkodowany – dziecko lub niemowlę)
 • Psychologiczne aspekty pomagania dzieciom

 

ĆWICZENIA:

 • Kontrola czynności życiowych,
 • RKO – resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci,
 • Pozycja bezpieczna,
 • Badanie urazowe dziecka
 • Zaopatrywanie ran i krwotoków,
 • Zadławienia u dzieci,
 • Symulacje zdarzeń nagłych u dzieci.

 

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach
i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Uczestnicy spotkań otrzymują materiały edukacyjne oraz imienny certyfikat zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Miejsce kursu, liczebność grupy oraz termin ustalane są indywidualnie.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Maksymalna liczebności grupy – 20 osób

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

od 45 zł brutto / osoba

Cena zależna liczba uczestników i miejsce szkolenia.

Zadzwoń, napisz do nas, a obliczymy dla Ciebie koszt szkolenia!

 

Zapraszamy!