EDU-MED

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

Kurs podstawowy w ramach szkoleń BHP

Jest to szkolenie realizowane w ramach współpracy z firmami przeprowadzającymi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma podczas spotkań występuje w roli podwykonawcy usługi. Dzięki tak stworzonej ofercie pragniemy dostosować się do potrzeb rynku szkoleń. Szczegółowy harmonogram spotkania przygotowywany jest po wcześniejszych konsultacjach z usługobiorcą. Plusami takiej współpracy jest zmniejszenie kosztów szkoleń dla firm zajmujących się usługami BHP. Wynika to z braku konieczności zatrudniania instruktorów pierwszej pomocy oraz kupna sprzętu niezbędnego do uczenia pierwszej pomocy. Nasza kadra to jedynie osoby na stałe związane z medycyną, które ukończyły wyższe uczelnie medyczne. Dzięki temu, treści przekazywane w trakcie spotkań są przede wszystkim aktualne, sprawdzone w praktyce i rekomendowane przez Polska Radę Resuscytacji.

WYKŁADY:
w tym czas na pytania i dyskusję

 • Przepisy prawne
 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Bezpieczeństwo własne
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych

 

ĆWICZENIA:

 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie kończyn

 

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach
i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!

 

Zapraszamy!